ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade AA+ เฉลี่ยจาก 792 คน
  • คุณภาพของสินค้า9.11
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง9.22
  • การบริการ/อัธยาศัย8.88
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน9.35

รางวัลที่ได้รับ

9 ยอดขาย Lv 9/9
6 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 6/9
9 จำนวนลูกค้า Lv 9/9